O FIRME NCORP

Firma NCORP bola založená v septembri 2005 Michalom Hajduchom mladším, ktorý začal tvoriť jednoduché webové stránky pre zákazníkov.

WEBDESIGN PRE KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

Zakladateľ firmy NCORP sa od svojich desiatich rokov venuje problematike ohľadom softvéru a hardvéru, pričom samoštúdiom sa zaujímal o témy ako napríklad hardverové záležitost, neskôr problematika sieťových pripojení a nakoniec grafické návrhy a tvorba rôznych grafických štúdií vzhľadom na dopyt zákazníka. Tvorba reklamných prezentácií vyústila do samoštúdia tvorby grafických návrhov rôznych log, svadobných oznámení a maturitných oznámení. Neskôr prichádza štúdium HTML a CSS ktoré pri vytváraní stránok sa používajú dodnes


ZĽAVY PRE DOBROČINNÉ ORGANIZÁCIE, FARNOSTI A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Ponúkame riešenie pre Vašu školu, oranizáciu, nadáciu, farnosť, centrum voľného času, komunitu alebo spoločenskú akciu vo forme webových stránok a to za čiastkovú cenu oproti zvyčajnej cene. Zároveň vytvoríme na požiadanie voľný webhosting, takže cena vašej stránky bude veľmi nízka. Taktiež tvoríme rôzne systémy, blogy pre kňazov, rehoľníkov či obyčajných ľudí, ktorí by sa radi podelili so svojími príbehmi, skúsenosťami a rôznymi posolstvami s ostatnými ľuďmi Zabezpečíme taktiež tvorbu reklamných prezentácií či rôznych animovaných reklamných šotov, reklamných bannerov a zabezpečíme taktiež ochranu údajov a zálohy rôznych farských dokumentov. Podporujeme rozširovanie kresťanskej literatúry na internete a prevedenie kníh do digitálnej podoby vo forme textových dokumentov alebo interaktívnych webových strániek