dňa 25.8.2009 sme začali poskytovať internetové pripojenie v obci červený kameň. Internet je poskytovaný v 2,4GHZ freebande wifi.

KAMENNET
momentálne pokrytie siaha z dolného konca po požiarnu zbrojnicu. pre stabilné pripojenie je nutné vidieť na niektorý z prístupových bodov, ktoré sú umiestnené na dome č. 350 s názvom kamennet1 a druhý prístupový bod je na miestnom pohostinstve s názvom kamennet2. ďaľšie lokality sú v pláne v mesiaci september